Egmont Publishing Norge's logotype

Egmont Publishing Norge

Media · Oslo, Norway

Materiellinnlevering print

NADA Ekspress benyttes ved levering av alle annonser til Egmont Publishing. Husk å fyll ut følgeseddelen. Skriv inn annonsenavn, magasin, utgave, kontaktperson, telefonnummer og e-mail adresse. Det er mulig å sende samme annonse til flere magasiner samtidig.

Se nada.no for mer informasjon om sending.

Tekniske spesifikasjoner print

Størrelse Dokumentformatet lages netto + 4mm utfallende dersom annonsen er utfallende. Enkeltsider bør være utfallende på alle 4 sider for å kunne plasseres på både høyre- og venstresider.

Filformat PDF, bruk Acrobat Distiller 5.0 eller nyere.

Innhold Det skal leveres komplette filer som inneholder alle fonter og illustrasjoner.
Alle fargeillustrasjoner skal være i CMYK. Minimumsoppløsning på bilder: 250 dpi.

Click the button on products to create an inquiry