Egmont Publishing Norge's logotype

Egmont Publishing Norge

Media · Oslo, Norway

Utfallende formater

Magasinene blir renskåret, og det er derfor viktig at vesentlige detaljer i illustrasjon, tekst, logo e.l. holdes minst 12 mm innenfor bruttomål på alle beskjæringskantene. Husk at det alltid må være 4 mm beskjæring på alle kanter av utfallende formater. Elle og Elle Decoration bruker 5 mm beskjæring. Vi ønsker netto beskjæringsmerker på alle helsider pga. korrekt plassering på sidene.

Priser på annonsetester

ANNONSETESTER (NETT): KR 10 000, Gjennomføres av Ipsos, blant et representativt utvalg av våre abonnenter. Måler observasjons- og leseverdi, liking og kjøpsintensjon (i tillegg forståelse, nyhet, relevans, troverdighet og unikhet i webtestene). Annonsetestene er kvantitative undersøkelser. Pris/verdi per annonsør, inkludert utarbeidelse av spørreskjema (inputskjema), rapport.

AD-HOC-UNDERSØKELSER EGET LESERPANEL (NETT): KR 20 000 Gjennomføres av EHMs innsikts-avdeling. Undersøkelsene gjennomføres mot lesere via web-panel, eller direkte via nettsider. Kan også gjennomføres mot abonnenter og andre (så lenge man har mailadresser). Undersøkelser kan være annonsetester, kjennskapsmålinger, leserundersøkelser osv., og kan være kvantitative og/eller kvalitative undersøkelser. Pris/verdi utgjøres av anslått timeforbruk hos Innsikt («timepris» kr 1000).

KAMPANJEMÅLINGER/ PERIODISKE MÅLINGER: KR 15 000 PER RUNDE Gjennomføres av Synovate MMI. Undersøkelsene gjennomføres blant et representativt utvalg av våre abonnenter som «pre- og posttester», men kan også gjennomføres underveis i kampanjeperioden. Kampanjemålingene er kvantitative undersøkelser.

Bilag

Stiftede og limfreste bilag i bladformat
Bilagene blir beskåret 4 mm med magasinet på alle ytterkanter. Hold tekst, logo og andre vesentlige detaljer 8 mm innenfor nettoformatet. Reklamasjon bortfaller dersom dette ikke overholdes. Stiftede bilag leveres med 10 mm overfals. Kontakt oss for informasjon om formater som er mindre enn magasinet.

Punktlimte bilag
I stiftede magasiner klebes bilaget på venstre side i annen halvdel av bladet. I limfreste magasiner klebes de på høyre side i magasinet. Andre ønsker på forespørsel. Vi kleber mellom legg, ikke første og siste legg. Bilaget kan klebes på aktuell annonse eller på redaksjonell side. Dummy må godkjennes i forkant.
Maks høyde: 215 mm Min høyde: 100 mm
Maks bredde: 170 mm Min bredde: 74 mm

Løse bilag — Gjelder limfreste magasiner
Maks høyde: 15 mm mindre enn magasinets format
Maks bredde: 15 mm mindre enn magasinets format
Maksvekt: 30 gr Løst bilag, blåst inn i magasinet. Gjelder kun limfreste magasiner
Click the button on products to create an inquiry