Norsk Ukeblad's logotype

Norsk Ukeblad

Family & Parenting · Norway

Material delivery print

Upload on NADA Ekspress.

Technical specifications print

Size:
The document format in PDF should be created in gross page formats if the advertisement is bleed. This is obtain bleed format when saved to file requested format below. Single pages should be in bleed for all 4 pages to enable placement on both the right and left hand side.
File format:
The followingfile formats should be used:
-PDF without compression. Use Acrobat Distiller 5.0 or higher.
Advertising file content:
-Submit complete files that contain all fonts and illustrations used in the advertisement.
-All colour illustration should be in CMYK format
-Minimum picture solution: 250 dpi

Upload our ICC profil


Utfallende formater

Magasinene blir renskåret, og det er derfor viktig at vesentlige detaljer i illustrasjon, tekst, logo e.l. holdes minst 12 mm innenfor bruttomål på alle beskjæringskantene. Husk at det alltid må være 4 mm beskjæring på alle kanter av utfallende formater. Elle og Elle Decoration bruker 5 mm beskjæring. Vi ønsker netto beskjæringsmerker på alle helsider pga. korrekt plassering på sidene.

Priser på annonsetester

ANNONSETESTER (NETT): KR 10 000, Gjennomføres av Ipsos, blant et representativt utvalg av våre abonnenter. Måler observasjons- og leseverdi, liking og kjøpsintensjon (i tillegg forståelse, nyhet, relevans, troverdighet og unikhet i webtestene). Annonsetestene er kvantitative undersøkelser. Pris/verdi per annonsør, inkludert utarbeidelse av spørreskjema (inputskjema), rapport.

AD-HOC-UNDERSØKELSER EGET LESERPANEL (NETT): KR 20 000 Gjennomføres av EHMs innsikts-avdeling. Undersøkelsene gjennomføres mot lesere via web-panel, eller direkte via nettsider. Kan også gjennomføres mot abonnenter og andre (så lenge man har mailadresser). Undersøkelser kan være annonsetester, kjennskapsmålinger, leserundersøkelser osv., og kan være kvantitative og/eller kvalitative undersøkelser. Pris/verdi utgjøres av anslått timeforbruk hos Innsikt («timepris» kr 1000).

KAMPANJEMÅLINGER/ PERIODISKE MÅLINGER: KR 15 000 PER RUNDE Gjennomføres av Synovate MMI. Undersøkelsene gjennomføres blant et representativt utvalg av våre abonnenter som «pre- og posttester», men kan også gjennomføres underveis i kampanjeperioden. Kampanjemålingene er kvantitative undersøkelser.

Bilag

Stiftede og limfreste bilag i bladformat
Bilagene blir beskåret 4 mm med magasinet på alle ytterkanter. Hold tekst, logo og andre vesentlige detaljer 8 mm innenfor nettoformatet. Reklamasjon bortfaller dersom dette ikke overholdes. Stiftede bilag leveres med 10 mm overfals. Kontakt oss for informasjon om formater som er mindre enn magasinet.

Punktlimte bilag
I stiftede magasiner klebes bilaget på venstre side i annen halvdel av bladet. I limfreste magasiner klebes de på høyre side i magasinet. Andre ønsker på forespørsel. Vi kleber mellom legg, ikke første og siste legg. Bilaget kan klebes på aktuell annonse eller på redaksjonell side. Dummy må godkjennes i forkant.
Maks høyde: 215 mm Min høyde: 100 mm
Maks bredde: 170 mm Min bredde: 74 mm

Løse bilag — Gjelder limfreste magasiner
Maks høyde: 15 mm mindre enn magasinets format
Maks bredde: 15 mm mindre enn magasinets format
Maksvekt: 30 gr Løst bilag, blåst inn i magasinet. Gjelder kun limfreste magasiner

Print

Norsk Ukeblad spesial

Alt Om Julen

View more

Alt Om Julen

  • Print
    • Material delivery print
    • Technical specifications print
    • Utfallende formater
    • Priser på annonsetester
    • Bilag
    • Products
    • Alt Om Julen
Click the button on products to create an inquiry