Hytteliv
Hytteliv

Hytteliv

Home & Garden Norway
A part of Story House Egmont Norge
Hytteliv er Norges største og eldste magasin om hytte, og er helt unikt i det norske magasinmarkedet. 
Bladet brukes som oppslagsverk og har lang levetid. Her finner leserne praktisk nyttestoff, smarte tips og inspirerende reportasjer fra hytter omkring i Norge Hytteeiere, både kvinner og menn. 
De er godt voksne, har høyere utdannelse og god inntekt
Read more

Hytteliv

Spesielt for Hytteliv er det sterke leserengasjementet. Leserne er bredt involverte i bladet og på Hyttelivs plattformer, og bidrar til å spre begeistring for merkevaren. Hyttelivs facebookside er en aktiv møteplass for leserne. Her deler de bilder, erfaringer og begeistring for hyttelivet.

Hyttelivs målgruppe er kvinner og menn med genuin interesse for hyttelivet, også når de ikke er på hytta. De er voksne, har høyere utdannelse og god inntekt. Bladet brukes som oppslagsverk og har lang levetid.

Gender distribution

Women
80%
Men
20%